Forside
Om bogen
Indhold bind 1
Indhold bind 2
Kontakt og bestilling

Foredrag m.m.

Hardbo i medierne
Læs kapitlet: Den første Møller i slægten (pdf)
Læs kapitlet: Sygebil-Møller i Lemvig (pdf)De slægtshistoriske oplysninger i Man er vel hardbo... er samlet af Erling Møller, der er anetavlens nr. 1 sammen med sine søskende fra gården Krabbesmark i Lomborg og deres dobbelte fætre og kusiner fra Vester Balleby i Tørring.

Historikeren Jens Skriver har været konsulent på Man er vel hardbo.... Han tøver ikke med at kalde Erling Møllers slægtsforskning unik og fremhæver de mange upåagtede kilder til ny viden. I sit forord skriver han, at bogen kan tjene som inspiration for andre, der vil helt til bunds i slægtshistorien og udnytte kilderne til det yderste.

I sin slægtsroman Vesten for Måne skriver slægtningen Jane Aamund især om Chr. Møller og hans døtre fra Nørre Vinkel. Til Man er vel hardbo... har hun bidraget med et forord og skriver bl.a.: ”Jeg glæder mig til at læse jeres bog, hvor I har gjort så stort et arbejde. Tak for den hjælp, I har været i forbindelse med Vesten for Måne.”

En bog i 3 bind
Det første bind af Man er vel hardbo... fortæller på 100 kapitler danmarkshistorien, sådan som den udspandt sig for en slægt af Lemvig-borgere og jævne nordvestjyske bønder i udkanten af det danske kongerige – se Indhold Bind 1. Dette bind er på 612 sider.

Bogens fortællinger er fortrinsvis skrevet af sønnen Lars Møller, journalist og forfatter. Desuden har flere anerkendte forfattere – blandt andre Jeppe Aakjær, Hans Kirk og Poul Henningsen og Jane Aamund – skrevet om folk af slægten.

Det andet bind af Man er vel hardbo... er en mere traditionel anetavle, men er samtidig et vigtigt bidrag til egnens gårdhistorie – se Indhold Bind 2. Dette bind er på 448 sider.

Det tredje bind af Man er vel hardbo... er et særbind, der mest vil interessere den nærmeste slægt – med efterslægtstavler for efterkommerne af alle fætrene og kusinerne til anetavlens nr. 1. Ikke mindre end 66 fætre og kusiner var børn af en Jensen Møller på Krabbesmark eller en Møller Jensen i Balleby. Oplysningerne til dette bind er indsamlet af sønnen Christen Møller.

Bogen er trykt i god kvalitet i det reol-venlige B5-format.

Den er rigt illustreret med omkring 500 historiske billeder og fotografier, indsamlet og grafisk bearbejdet af sønnen Christen Møller.

En fortællende slægtsbog
Det moderne ved slægtsbogen Man er vel hardbo... er, at den er narrativ; den fortæller historier frem for blot at opregne oplysninger.

Historierne gengiver de oprindelige kilders oplysninger, men sætter dem ind i en historisk sammenhæng og binder dem sammen i en fortællende form.

Vi har bestræbt os på at undgå enhver form for meddigtning og skjulte antagelser.

Hovedpersonerne er familien til 192 forfædre i Thy og Hardsyssel til Møller Jensen i Balleby og Jensen Møller på Krabbesmark. Enkelte af forfædrene var godsejere og købmænd, der satte sig spor som studehandlere og borgmestre. Men langt de fleste var fæstebønder, senere gårdejere og husmænd, der ikke var tiltænkt nogen plads i landets historie. Den plads får de nu.

Fortællingerne handler om virkelige hændelser og det faktisk levede liv.

De fem ældste historier udspiller sig i 1400- og 1500-tallet, mens tolv er fra 1600-tallet. I de næste tre århundreder flyder kilderne rigeligere: Bogen indeholder 26 fortællinger fra 1700-tallet, 23 fra 1800-tallet og 29 fra første halvdel af 1900-tallet sluttende med en moderne fortælling fra det 21. århundrede – se Indhold Bind 1.Tilbage til toppen