Forside
Om bogen
Indhold bind 1
Indhold bind 2
Kontakt og bestilling

Foredrag m.m.

Hardbo i medierne
Læs kapitlet: Den første Møller i slægten (pdf)
Læs kapitlet: Sygebil-Møller i Lemvig (pdf)ANDRE OM BOGEN

Huskemandens historie' i DR 1-udsendelsen 'Sådan ligger landet Vælg her hvilken opløsning du ønsker a se interviewet i. Opløsning 320x240 27 MB - 1:05 timer ved 56k modem, Opløsning 640x480 46 MB - 1:52 timer ved 56k modem

Jyllands-Posten

Kristeligt Dagblad

Reportage i DR Midt & Vest - Klik her for at høre interviewet (3,8MB - 9 min. ved 56k modem)

Slægtshistorien, Danmarksbilleder, DR P1 - Klik her for at høre interviewet (7,1MB - 17 min. ved 56k modem)

P1, Læst og påtalt - Klik her for at høre interviewet (14MB - 34 min. ved 56k modem)

Slægtsfestival - TV2 Set & Sket - Klik her for at se interviewet (4,9MB - 12 min. ved 56k modem)

TV Midt-Vest, TV2 - Klik her for at se interviewet (22MB - 55 min. ved 56k modem)

Weekendavisen

JydskeVestkysten

Politiken

Slægten, Forum for slægtshistorie

RegionalAvisen MidtVest


Lemvig Folkeblad

Jørgen Nørby - Lemvigs borgmester

Landbrugsavisen

TV2 Østjylland
- Vælg her hvilken opløsning du ønsker a se interviewet i. Opløsning 320x240 (20 MB - 50 min ved 56k modem), Opløsning 640x480 (57 MB - 2:20 timer ved 56k modem)


Se 'Huskemandens historie' i DR 1-udsendelsen 'Sådan ligger landet', søndag den 14. nov. 2004. Den 80-årige Erling Møller er huskemanden, som fortæller om sin fascination af moderen. DR-journalisten Per Dohm følger ham og hele familien rundt i slægtslandet på Danmarks første, egentlige slægtsfestival i august 2004 - i Lemvig, på Bovbjerg og i fællessang på æ stow hyw. Vælg her hvilken opløsning du ønsker a se interviewet i. Opløsning 320x240 27 MB - 1:05 timer ved 56k modem, Opløsning 640x480 46 MB - 1:52 timer ved 56k modem


”Så har en overset egn i Danmark også fået en enestående beretning om menneskers liv gennem århundreder,” skrev Jyllands-Posten (18/4 2004


”En folkets danmarkshistorie… med en mangfoldighed af gode historier,” skrev Kristeligt Dagblad (15/5 2004).


DR Radio Midt & Vest sendte (27/3 2004) en reportage fra Jysk Bogbind i Holstebro, da Lars Møller og fætteren Jens Kristian Møller afhentede de første paller af de nytrykte bind 1 og 2 – og fra Lemvig Boghandel, hvor en af de første kunder var slægtningen borgmester Jørgen Nørby. Klik her for at høre interviewet


DR P1’s Danmarksbilleder bragte (17/8 2004) et tredobbelt interview med Erling, Christen og Lars Møller. ”Slægtshistorien” hed programmet, der fortæller om ”et intenst samarbejde mellem de to brødre og deres far. Efter års hårdt arbejde og en halv million kroner har de tre gjort deres forbandede pligt og kan præsenterer Møller-slægtens historie”. Klik her for at høre interviewet


”Usædvanligt veludstyret, smukt trykt, på godt papir og med foto: folk, huse og gårde,” sagde Egon Clausen i DR-programmet i P1, Læst og påtalt (9/4 2004) og fortsatte:
            ”Det er godt nok en historie om slægten Møller, men mere end det, det er også egnshistorie, og danmarkshistorie, med udblik til Nordeuropas historie, og endda længere ud, sådan som historien satte sig igennem i lige netop denne del af landet. Så bøgerne om Møller-slægten er både den lille historie og den store historie, hele tiden nøje forbundet til tid og sted, helt konkret til gårde og huse, til gravhøje og kirker, til landskabet med dets marker, vandløb, skove og heder..”
            Egon Clausen slutter med at ”ønske alle, ikke blot på lemvigegnen, men også i resten af landet en rigtig god læselyst.” Klik her for at høre interviewet (14MB - 34 min. ved 56k modem)


TV2 bragte i det landsdækkende Set & Sket (6/9 2004) et indslag fra TV Midt-Vest om slægtsfestivalen den 21.-22. august. ”Borgmesteren i Lemvig, forfatteren Jane Aamund og københavneren Hanne Andersen. Egentlig kender de ikke hinanden, men faktisk er de i familie.100 slægtninge mødtes i Lemvig til Danmarks første slægtsfestival,” lød oplægget. Klik her for at se interviewet


”To tykke bøger, noget af et par moppedrenge,” konstaterede Kai Hartmeyer i TV Midt-Vest, TV2 (8/6 2004). Se TV Midt-Vests 12 minutter lange indslag om bogen, et interview med Lars Møller. Klik her for at se interviewet (22MB - 55 min. ved 56k modem)


”Hardsyssel i Nordvestjylland er kommet på bog,” skrev Weekendavisen (2. juli 2004) og fortsætter:
            ”Danmarksrekorden i slægtsforskning indehaves uden al tvivl af Erling Møller… Lars Møller har valgt at respektere kildematerialets begrænsninger, både ved at afholde sig prisværdigt fra gætterier og anden letfærdighed og ved at organisere materiale til de små, afgrænsede fortællinger, kilderne leverer, uden at forsøge at kæde det hele sammen til et episk drama. Rammen har vi jo i forvejen; det er simpelthen Danmarks historie siden middelalderen. Den store historie bliver inddraget, når det er nødvendigt for forståelsen… men ellers udgør den bare det landskab, fortællingerne folder sig ud i…
            De mange, mange hundrede mennesker i Lars og Erling Møllers slægt giver tilsammen et billede af, hvordan personligheder dannes, og omstændigheder styrer. Der er ingen rød tråd i slægtes meritter, ingen særlige karakteristika, som præger medlemmerne. Der er fattigfolk, dovendidrikker, drukkenbolte. Der er borgmestre, godsejere, handelsmatadorer, politikere. Der er fremsynede mænd og kvinder, og der er dem, som bare drev med strømmen eller strittede mod udviklingen. Der er samlere, og der er spredere…
            Man kan ikke ud fra en slægtshistorie af dette omfang udlede noget sammenhængende billede af, hvordan livet formede sig i ’gamle dage’. Livet var mangelunde, folk var forskellige, tiderne skiftede. Igen og igen. Men dét er jo også en pointe. Og alle de mange små historier fortæller hver især om menneskeliv, der virkeligt har foldet sig ud i en egn af Danmark, resten af os sjældent besøger.”


Fem ud af seks stjerner gav Jydske Vestkysten bogen (4. juli 2004): ”Det er dog fantastisk, hvad man kan finde ud af adskillige slægtled tilbage… Selvfølgelig er det en privat krønike, men den er meget mere end det. Det er også en meget vedkommende fortælling om menneskelivets vilkår gennem skiftende tider… Det er på alle måder et beundringsværdig arbejde og en glimrende fremstilling. Her er materialet til en slægtshistorie på tv serveret på et sølvfad, når Krøniken engang er spillet ud.”


Dagbladet Politiken skrev ( 11. juli 2004): ”I Australien synger de oprindelige beboere om landet. Såkaldte song lines afmærker de landskaber, som de og deres slægt kalder deres. Aboriginerne ved altid, hvem de er, og hvorfra de oprinder. I Nordvestjylland har familien Møller gjort det på sin egen måde. Såkaldte huskemænd har holdt slægtens historie i live, således at medlemmer af de yderste forgreninger af familieskabet i dag kan tage de to bogbind og med dem i hånden drage rundt i området (…) og sige, at det var her, det skete. Det var der, den og den forfader boede, det var på den høj, at man mødtes. Det var der, heksen huserede engang i forne tider, og der, tyven ikke ville brændemærkes. Og lige dér, at farfar holdt en brandtale…”
            ”Resultatet er (…) ikke alene familiehistorier, men også en beretning om en egns udvikling og et helt folk, fra livegne til rytterbønder, over socialister til aktivister og ngo’ere. Foruden en række meget personlige og også smertefulde historier om Erling og dennes forældre og om Lars’ og Christens afdøde mor Annette.”


”1.150 siders gedigen slægtsforskning og slægtshistorie fra Lemvig-egnen i to solide bind for kun 485 kr.!” skrev Slægten, Forum for slægtshistorie (udgivet af Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger, juli 2004).
            ”Værket giver uhyre gode eksempler på, hvordan slægtshistoriske fremstillinger kan formidles… alle velskrevne og letlæselige, lutter redelige beretninger om slægtens mænd og kvinder. Et skoleeksempel på, hvordan resultatet af vore bestræbelser som slægtsforskere kan formidles til glæde for en bredere kreds af læsere. Hvert af de mange kapitler er et bidrag til Danmarks historie.”
            ”Ikke færre en 280 sider optages af omkring 200 efterslægtstavler med udgangspunkt i en lang række af slægtens forfædre. Heri meddeles en mængde interessante slægtssammenhænge og supplerer vor viden om slægter som Breinholt, Kastberg, Agger, Stokholm, Byskov, Hauskov, Vejling og Wandborg. Begge bind er fyldt med nyttige noter og henvisning til kilder, som kaster lys over efterslægtssammenhænge.”


”Vestjydernes danmarkshistorie,” skrev RegionalAvisen MidtVest (uge 26, 2004). ”I bogen er der også historien om Lars Møllers tipoldefar, der for mange år siden ernærede sig ved at drive gæs og svin til Tyskland, hvor han solgte dem… Der er masser af andre, gode livshistorier i det store værk. Almindelige mennesker livshistorie, bl.a. også om en klog mand, der kunne drive djævle ud. Det er slægtshistorie på en lidt anderledes måde og en måde, som gør, at det for os andre, der ikke er en del af Møller-familien, alligevel bliver spændende at læse.”


”Slægten Møllers historie er også 600 års danmarkshistorie… en moderne slægtshistorie, hvor de mange fakta om familien er sat ind i historisk sammenhæng, så man får et indtryk af det samfund og de begivenheder, som de enkelte slægtsmedlemmer har været involveret i,” skrev Lemvig Folkeblad (3/1 2004).


Endelig tøver Lemvigs borgmester, Jørgen Nørby, der er en fjern slægtning, ikke med at kalde bogen ”en helt fantastisk familiekrønike og samtidigt noget af det ypperste, der er præsteret rent egnshistorisk omkring Lemvig”.


LandbrugsAvisen skrev (3/9 2004): ”Danmarksrekorden i slægtshistorie om en bondeslægt kan vist kun ligge et sted, og det er hos Erling Møller… Det er ikke danmarkshistorie om konger, krigere og kirkelige, men om bønder, købmænd og andet godtfolk… mennesker som alt for sjældent finder vej ind i historiebøgerne.”


Se det 7:30 minutter lange indslag med Erling og Lars i 'TV2/Øsjylland's middagsudsendelse fra torsdag den 23. september 2004. Vælg her hvilken opløsning du ønsker a se interviewet i. Opløsning 320x240 20 MB - 50 min ved 56k modem, Opløsning 640x480 57 MB - 2:20 timer ved 56k modem


Tilbage til toppen